- In 2018 zal weer worden getracht 3-4 huisconcerten te organiseren.

- In 2017 zullen 2-3 (huis)concerten worden gegeven waarvoor een vrijwillige bijdrage zal worden gevraagd.

- In 2016 zullen 4 (huis)concerten worden gegeven waarvoor een vrijwillige bijdrage zal worden gevraagd.

- In 2015 zullen 3 (huis)concerten worden gegeven waarvoor een vrijwillige bijdrage zal worden gevraagd.

- In 2014 zullen 2-3 (huis)concerten worden gegeven waarvoor een vrijwillige bijdrage zal worden gevraagd.
- De aanvraag voor een baritonsaxofoon voor het Pennings MeLoDie Saxofoonkwartet wordt gehonoreerd en hiervoor zullen sponsoren worden aangeschreven.

- In 2013 worden plannen uitgewerkt om een aantal vaste donateurs en sponsoren te werven.
- Onderzocht zal worden of het mogelijk is huisconcerten te geven waarvoor donateurs uitgenodigd zullen worden.
- Bij de aankoop van een instrument zal gezocht worden naar sponsoren die bereid zijn een aanzienlijk bedrag te schenken.
- In 2013 zal onderzocht worden wat de beste methode is om muziekinstrumenten ter beschikking te stellen aan talentvolle jonge mensen: bruikleen of schenking. Ook zullen maatstaven opgesteld worden waaraan een jonge musicus moet voldoen om in aanmerking te komen en op welke wijze de begeleiding ter hand genomen wordt.
- De liquide middelen zullen zoveel mogelijk op de spaarrekening gestort worden.


ALGEMEEN
- Muziekinstrumenten zullen in bruikleen worden gegeven aan talentvolle jonge mensen en aan basisscholen ten behoeve van het muziekonderwijs. De standaard bruikleenovereenkomst zal daarbij van toepassing zijn. Maatstaven worden opgesteld waaraan een jonge talentvolle musicus moet voldoen om in aanmerking te komen voor een muziekinstrument en op welke wijze de begeleiding ter hand genomen wordt.
- Nieuwe aanvragen voor instrumenten zullen worden beoordeeld en al dan niet worden goedgekeurd.
- Liquide middelen zullen zoveel mogelijk op de spaarrekening worden gestort.