Beleidsplan

Stichting Gabriël
Molenstraat 27
5688 AC Oirschot
Tel.: 0499-573295
Fax: 0499-578200
E-mail: info@stichtinggabriel.nl
Bank: NL23ABNA0447683179
Handelsregister Eindhoven: 851338574

Het bestuur is als volgt samengesteld:

M.C. Mertens-Slingerland, voorzitter
L.M. van Overdijk, secretaris
G.A.M. Teeuwen, penningmeester
C.Ph.H.Hafkenscheid-Claes, lid
P.B. Mertens, 2e secretaris


Bestuursleden ontvangen geen beloning, gemaakte onkosten voor de stichting worden vergoed.